top of page

Alt det andet som er vigtigt

Ansvarsforsikring af landbrugsvikar

Vores landbrugsmedhjælpere er ansvarsforsikrede. Der er en selvrisiko på 5.000 kroner ved hver skade, som kunden/landmanden skal betale. Forsikringen dækker direkte skade, men ikke driftstab og andre indirekte tab. Erstatningskrav skal anmeldes hurtigst muligt til VikarService Storstrømmen. Har du i forvejen de skadede ting forsikret, anmeldes skaden direkte til dit eget forsikringsselskab.

 

Forsikringsforhold
Du har forsikringspligt overfor landbrugsvikaren vedrørende arbejdsskader, herunder skader på briller og høreapparater og du har ansvaret for instruktionspligt og instruktionsret.
Du har indberetningspligt til Arbejdstilsynet.


Forsikring mod penicillin i mælk

Vi dækker penicillin i mælk i tilfælde hvor vores landbrugsvikar er skyld i uheldet. Vor forsikring dækker maksimalt 5.000 kroner og der kan ikke kræves yderligere erstatningsansvar. Dette gælder også i tilfælde hvor landmanden ikke selv har tegnet forsikring. Vi anbefaler alle mælkeproducenter at tegne forsikring mod penicillin i mælk.

Karantæne
Vikaren overholder altid 12 timers karantæne imellem svinebedrifter.

Har du en status der kræver mere end 12 timers karantæne, skal det oplyses

ved bestilling.

bottom of page